ORP, tzv. oxidačně redukční potenciál, je hodnota, která charakterizuje přítomnost oxidačních nebo redukčních látek v kapalině.

Kladné hodnoty ORP charakterizují oxidační kapalinu, záporné naopak redukční kapalinu. Vysoké záporné hodnoty ORP tedy fungují jako silný antioxidant.

Co je to oxidace a jak funguje?

Oxidace je proces, při kterém dochází k výměně elektronů mezi dvěma atomy. Atom, který při tomto procesu ztratí elektron je zoxidovaný.“ Atom, který elektron naopak získá, jezredukovaný„.

Proces oxidace můžeme pozorovat v různých rychlostech. Od pomalého rezivění železa až po rychlé hoření.

Chemické látky jako chlor, brom, ozon mají skvělou schopnost oxidovat, tedy „ukrást“ elektrony z jiné látky. To z nich dělá dobré dezinfekce vody, protože díky změně chemického složení mikroorganismy ve vodě umírají. Z celého procesu zbydou jen relativně neškodné chemikálie jako vedlejší produkt.

Během oxidace oxidační činidla ztrácejí schopnost dále oxidovat. Následně se mohou kombinovat s jinými látkami ve vodě nebo se jejich elektrický náboj jednoduše vyčerpá.

Co znamená slovo „potenciál“ v ORP?

Když používáme termín potenciál v popisu ORP, mluvíme o elektrickém potenciálu a napětí, které se vytvoří ve vodě za přítomnosti oxidačního a redukčního činidla. Toto napětí nám sdělí důležité údaje o schopnosti oxidačního činidla ve vodě. V prvé řadě nás zajímá, za jak dlouho se elektrický náboj vyčerpá.

Co oxidace a redukce znamenají pro naše zdraví?

Hodnota ORP se u různých druhů potravin a nápojů velmi liší. Naše těla by neměla být zbytečné vnitřní oxidaci, a proto je důležité se neustále stravovat tak, abychom přijímali co nejvíce redukčních látek s co nejvyšším záporným ORP. To ovšem není jednoduché.

Živá alkalická voda nám v tomto velice pomůže.

Jednoduché příklady pro srovnání:

Srovnání hodnot ORP u vybraných nápojů v mV (milivolt):

  • Čerstvě vymačkaná pomerančová šťáva (-100 mV).
  • Balené pomerančové džusy (+200 mV a více).
  • Voda z kohoutku v neupraveném stavu (+200 až 500 mV).
  • Vhodná voda pro zdravý život (alespoň -200 mV).
  • Voda z ionizátoru vody Miracle Max Plus / Royale (-400mV při pH 9.5)

Údaj ORP je tedy při výběru ionizátoru velmi důležitý, nejde jen o hodnoty pH, ale o kombinaci pH, ORP a molekulárního vodíku.

Pokračovat ve čtení ⬇