Podmínky pro uzavření smlouvy

  • Fyzická osoba – občan ČR starší 18 let nebo Právnická osoba ČR
  • Maximální doba splácení 24 měsíců

Potřebné doklady

  • platný Občanský průkaz
  • druhý doklad totožnosti (Cestovní pas, Řidičský průkaz, Zbrojní průkaz, Rodný list)

Posouzení uzavření smlouvy s Vámi proběhne obratem při Vaší osobní návštěvě v sídle naší společnosti.