PÉČE O PRODUKT U VÁS

 ČIŠTĚNÍ IONIZÁTORU

Pravidelná péče o zařízení je důležitá pro dlouhodobou dobrou funkčnost a tím pádem ochranu Vaší investice do kvalitního zařízení Chanson.

Služba Péče o zařízení zahrnuje:

 • Dopravu (Praha a Brno)
 • Kontrolu pH i ORP hodnot ionizátoru vody
 • Kontrolu TDS hodnot filtračního systému
 • Nastavení servisních parametrů
 • Sanitaci zařízení a kontrolu těsnosti, příp. nahrazení opotřebovaných dílů
 • Instalaci nových filtrů v případě jejich zakoupení (Ionizátory i Filtrační systémy)

Službu Péče o zařízení je možné s námi sjednat již při nákupu, nemusíte se poté o nic starat, vše zařídíme.

Nechutná voda tak jak by měla? Snižuje se průtok vody?
V tom případě je potřeba přístroj vyčistit.

Proč je potřeba ionizátor čistit?

 • Odstranění vodního kamene
 • Dezinfekce
 • Lepší funkčnost přístroje
 • Zvyšuje se životnost přístroje

Čištění je potřeba provádět alespoň 1 ročně. V oblastech, kde je vyšší tvrdost vody je potřeba čistit častěji.
Ionizátor nám můžete poslat nebo službu objednat s Péčí o produkt.

Cena 1 900 Kč (1 570 Kč bez DPH)

Cena 1 210 Kč (1 000 Kč bez DPH)

OBJEDNAT
OBJEDNAT

 ODBORNÁ INSTALACE

 ANALÝZA ROZBORU VODY

Zajistíme odbornou instalaci s konzultací a nastavením. Tuto službu využijete pro Vaši nově zakoupenou filtraci vody a/nebo ionizátor vody.

Služba Odborná instalace s konzultací a nastavením zahrnuje:

 • Dopravu
 • Materiál (Veškerý potřebný instalační materiál)
 • Zapojení
 • Kalibraci (Proměření hodnot pH a ORP a přesné nastavení přístroje pro Vaší vodu)
 • Konzultaci (Odborná konzultace)

Objednali jste si rozbor, ale nerozumíte přesně výsledkům. Poradíme a vysvětlíme.

Pokud  již rozbor vody máte, konzultace k němu je od nás zdarma.

Služba Analýza rozboru vody zahrnuje:

 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami české vyhlášky
 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami vyhlášek jiných zemí
 • Vysvětlení pod a nadlimitních hodnot a jejich vlivu na lidské zdraví
 • Návrh vhodného řešení úpravy vody s přihlédnutím k výsledkům rozboru

Cena 3 500 Kč (2 893 Kč bez DPH)

Zdarma

OBJEDNAT
OBJEDNAT

PÉČE O PRODUKT U VÁS

Pravidelná péče o zařízení je důležitá pro dlouhodobou dobrou funkčnost a tím pádem ochranu Vaší investice do kvalitního zařízení Chanson.

Služba Péče o zařízení zahrnuje:

 • Dopravu (Praha a Brno)
 • Kontrolu pH i ORP hodnot ionizátoru vody
 • Kontrolu TDS hodnot filtračního systému
 • Nastavení servisních parametrů
 • Sanitaci zařízení a kontrolu těsnosti, příp. nahrazení opotřebovaných dílů
 • Instalaci nových filtrů v případě jejich zakoupení (Ionizátory i Filtrační systémy)

Službu Péče o zařízení je možné s námi sjednat již při nákupu, nemusíte se poté o nic starat, vše zařídíme.

Cena 1 900 Kč (1 570 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

ČIŠTĚNÍ IONIZÁTORU

Nechutná voda tak jak by měla? Snižuje se Vám průtok vody?
V tom případě je potřeba přístroj vyčistit.

Proč je potřeba ionizátor čistit?

 • Odstranění vodního kamene
 • Dezinfekce
 • Lepší funkčnost přístroje
 • Zvyšuje se životnost přístroje

Čištění je potřeba provádět alespoň 1 ročně. V oblastech, kde je vyšší tvrdost vody je potřeba čistit častěji.
Ionizátor nám můžete poslat nebo službu objednat s Péčí o produkt.

Cena 1 210 Kč (1 000 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

 ODBORNÁ INSTALACE

Zajistíme odbornou instalaci s konzultací a nastavením. Tuto službu využijete pro Vaši nově zakoupenou filtraci vody a/nebo ionizátor vody.

Služba Odborná instalace s konzultací a nastavením zahrnuje:

 • Dopravu
 • Materiál (Veškerý potřebný instalační materiál)
 • Zapojení
 • Kalibraci (Proměření hodnot pH a ORP a přesné nastavení přístroje pro Vaší vodu)
 • Konzultaci (Odborná konzultace)

Cena platí pro lokality Praha a Středočeský kraj a Brno a okolí. Ostatní lokality dle kalkulace dopravy.

Cena 2 800 Kč (2 314 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

 ANALÝZA ROZBORU VODY

Objednali jste si rozbor, ale nerozumíte přesně výsledkům. Poradíme a vysvětlíme.

Pokud  již rozbor vody máte, konzultace k němu je od nás zdarma.

Služba Analýza rozboru vody zahrnuje:

 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami české vyhlášky
 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami vyhlášek jiných zemí
 • Vysvětlení pod a nadlimitních hodnot a jejich vlivu na lidské zdraví
 • Návrh vhodného řešení úpravy vody s přihlédnutím k výsledkům rozboru

Zdarma

OBJEDNAT

PÉČE O PRODUKT U VÁS

Pravidelná péče o zařízení je důležitá pro dlouhodobou dobrou funkčnost a tím pádem ochranu Vaší investice do kvalitního zařízení Chanson.

Služba Péče o zařízení zahrnuje:

 • Dopravu (Praha a Brno)
 • Kontrolu pH i ORP hodnot ionizátoru vody
 • Kontrolu TDS hodnot filtračního systému
 • Nastavení servisních parametrů
 • Sanitaci zařízení a kontrolu těsnosti, příp. nahrazení opotřebovaných dílů
 • Instalaci nových filtrů v případě jejich zakoupení (Ionizátory i Filtrační systémy)

Službu Péče o zařízení je možné s námi sjednat již při nákupu, nemusíte se poté o nic starat, vše zařídíme.

Cena 1 900 Kč (1 570 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

ČIŠTĚNÍ IONIZÁTORU

Nechutná voda tak jak by měla? Snižuje se Vám průtok vody?
V tom případě je potřeba přístroj vyčistit.

Proč je potřeba ionizátor čistit?

 • Odstranění vodního kamene
 • Dezinfekce
 • Lepší funkčnost přístroje
 • Zvyšuje se životnost přístroje

Čištění je potřeba provádět alespoň 1 ročně. V oblastech, kde je vyšší tvrdost vody je potřeba čistit častěji.
Ionizátor nám můžete poslat nebo službu objednat s Péčí o produkt.

Cena 1 210 Kč (1 000 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

 ANALÝZA ROZBORU VODY

Objednali jste si někde rozbor vody, ale nerozumíte přesně výsledkům. Poradíme a vysvětlíme.

Pokud  již rozbor vody máte, konzultace k němu je od nás zdarma.

Služba Analýza rozboru vody zahrnuje:

 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami české vyhlášky
 • Detailní porovnání výsledků s limitními hodnotami vyhlášek jiných zemí
 • Vysvětlení pod a nadlimitních hodnot a jejich vlivu na lidské zdraví
 • Návrh vhodného řešení úpravy vody s přihlédnutím k výsledkům rozboru

Zdarma

OBJEDNAT

 ZÁKLADNÍ ROZBOR VODY

Služba Základní rozbor vody obsahuje detailní přehled těchto problémů vody:

 • Dusičnany a dusitany – dusičnany se v lidském těle rozkládají na nebezpečné dusitany. Dusitany nezvratně poškozují hemoglobin a narušují zásobení těla kyslíkem.
 • Sodík – množství sodíku je třeba připočítat k celkovému dennímu příjmu sodíku, obvzlášť problematická situace může nastat u lidí se sodíkovou dietou a kojenců.
 • Chlór – chlór a jeho deriváty mohou způsobovat kardiovaskulární potíže a alergické reakce. Problematické muže být  i při sprchování kdy může docházet i k vdechování chloru což způsobuje od  bolestí hlavy až po závažné neurotoxické reakce.
 • Vápník s hořčíkem – určují tvrdost vody.

Cena 1 210 Kč (1 000 Kč bez DPH)

OBJEDNAT

 ODBORNÁ INSTALACE

Zajistíme odbornou instalaci s konzultací a nastavením. Tuto službu využijete pro Vaši nově zakoupenou filtraci vody a/nebo ionizátor vody.

Služba Odborná instalace s konzultací a nastavením zahrnuje:

 • Dopravu
 • Materiál (Veškerý potřebný instalační materiál)
 • Zapojení
 • Kalibraci (Proměření hodnot pH a ORP a přesné nastavení přístroje pro Vaší vodu)
 • Konzultaci (Odborná konzultace)

Cena 3 500 Kč (2 893 Kč bez DPH)

OBJEDNAT