Voda v souvislosti s lidským tělem hraje svou neodmyslitelnou životaschopnou roli. Průměrné množství celkové tělní vody u dospělého člověka zaujímá 45 – 65% jeho celkové hmotnosti, přičemž ve stáří se hodnota drží na dolní hranici tohoto procentuálního rozpětí.
U dětí je podíl celkové vody v organismu vyšší, u novorozenců dosahuje až 75%. Co se týče našich tělesných struktur již konkrétně, tvoří voda například 75% mozku, 83% naší krve, 22% našich kostí a více než 75% našich svalů. Svalnatější lidé mají tedy vyšší podíl tělesné vody, neboť svaly obsahují téměř třikrát více vody než naše tuková tkáň.

Průměrné množství celkové tělní vody u dospělého člověka zaujímá 45 – 65% jeho celkové hmotnosti.

Člověk denně vyloučí přibližně 2,5 litru vody močí, stolicí, dýcháním i kůží. Aby tyto ztráty doplnil, musí vodu přijímat z nápojů, stravy (jídlem přijmeme denně kolem 500 – 1000ml) a asi 1/3 (250 – 400ml) si organismus sám vyrobí svými vlastními metabolickými procesy. Tomuto efektu rovnovážného příjmu a výdeje říkáme vodní bilance. Pokud tekutiny do těla nepřijímáme, konkrétně organismus člověka vydrží bez příjmu tekutin pouze 2-3 dny, pak hrozí v krajních případech i život ohrožující stavy dehydratace organismu. Už při dehydrataci v rozsahu 1-2% ztráty vody z celkové tělesné hmotnosti dochází k poklesu výkonnosti o 5-10%. Pokud dojde ke ztrátám tekutin odpovídajícím poklesu tělesné hmotnosti o 3-6 %, snižuje se fyzický výkon až o 20-45%.

Potřeba příjmu tekutin nápoji a stravou:

  • 0-3 roky: 105-110ml/kg tělesné hmotnosti (dále jen „th“)
  • 4-7 let:70-75ml/kg th
  • 8-10 let: 60-70ml/kg th
  • 11-15 let: 50-60ml/kg th
  • 16-65let: 30-45ml/kg th
  • věk 65+ : 30-35ml/kg th

Zvýšená hodnota je doporučením pro příjem při vyšší fyzické aktivitě nebo při vyšší okolní teplotě prostředí (v létě a při pobytu v prostředí s teplotou vyšší než 25°C).

Orientační ztráty vody lidským organismem:

Zajímavost: zastoupení vody v různých potravinách:

Bc. Martina Korejčková, DiS.
reg. nutriční terapeutka, Plzeň
č.: +420 721 634 113
www.martinakorejckova.cz

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli.