Požadavky na balené vody upravuje vyhláška 275/2004 Sb.. Dle ní můžeme balené vody rozlišit na 4 druhy – přírodní minerální vodu, pramenitou, kojeneckou a pitnou vodu. U každého druhu jsou stanoveny požadavky na zdroj, způsoby úpravy, ukazatele jakosti, označování a zdravotní nezávadnost (požadavky fyzikální, chemické a mikrobiologické).

Na přírodních minerálních a pramenitých vodách je výrobci umožněno uvést, že jsou vody vhodné k užití pro přípravu kojenecké stravy, jsou-li splněné fyzikálně-chemické požadavky a kvalita charakteristická pro kojenecké vody.

Na přírodních minerálních a pramenitých vodách je výrobci umožněno uvést, že jsou vody vhodné k užití pro přípravu kojenecké stravy

Na obalech přírodní pramenité, pramenité a kojenecké vody je výrobce povinen uvést typ vody, název zdroje a informace o způsobu skladování. Nemohou být uvedeny informace, které by naznačovaly vlastnosti, jež tato voda ve skutečnosti nemá. Není možné uvádět informace týkající se předcházení negativním vlivům, prevence před nemocemi nebo o léčbě chorob (například: „tato voda podporuje normalizaci krevního tlaku“).

Pro kupujícího by měli být důležité i další doplňující informace, které lze na etiketě výrobku najít, a které pramení z přílohy 7 vyhlášky 275/2004 Sb. Zde jsou stanoveny podmínky, za kterých lze na etiketě uvést tvrzení, například že voda je „s velmi nízkým nebo nízkým obsahem minerálních látek“, že „obsahuje vápník nebo hořčík“, že „je vhodná pro přípravu stravy s nízkým obsahem sodíku“, nebo že je „perlivá nebo neperlivá“. Pojem „jemně perlivá“ voda pak není vyhláškou upravena, v konečném důsledků se jedná o vodu perlivou, ve které je sníženo množství nadávkovaného CO2.

Pro kupujícího by měli být důležité i další doplňující informace, které lze na etiketě výrobku najít

V regálech obchodů se běžně setkáváme i s ochucenými vodami, ty ale nespadají do skupiny „balených vod“, ale do „nealkoholických nápojů“. Mezi balené vody nejsou zařazeny ani minerální vody z léčivých zdrojů, přičemž požadavky na minerální vody z léčivých zdrojů jsou legislativně zpracovány v tzv. lázeňském zákonu 164/2001 Sb. a ve vyhlášce 423/2001 Sb.

Několik informací o jednotlivých druzích balených vod:

Balené přírodní minerální vody

Podle obsahu oxidu uhličitého jsou vody rozděleny na přirozeně sycené, obohacené, sycené, dekarbonované a nesycené. Na etiketě musí být uvedeno složení vody z hlediska obsažených látek a také obsah CO2. Pakliže voda převyšuje obsah fluoridů nad 1,5mg/l je povinnost výrobce uvést informaci, že voda není vhodná k pravidelné konzumaci pro kojence a děti do 7 let.

Balené pramenité vody

Krom povinných informací, které jsou společné pro všechny druhy balených vod (mimo pitných), je zapotřebí uvedení charakteru vody – jestli se jedná o sycenou nebo nesycenou pramenitou vodu. Je-li voda sycená, uvádí se i obsah CO2.

Balené kojenecké vody

Opět mimo povinných informací výrobce přizná seznam povinných látek zahrnující např. obsah rozpuštěných pevných látek, vápníku, sodíku, fluoridů, dusičnanů,…. Dále spotřebitel musí být upozorněn, je-li je voda sycena CO2a také musí dostat informaci o nutnosti odstranit CO2 varem, pokud je voda použita pro kojence, a obsah CO2převyšuje hodnotu 0,5g/l. Voda ze zahraničního dovozu může obsahovat i jiné informace, protože si každý stát upravuje uvedené informace na etiketě svými předpisy sám.

Balené pitné vody

Na etiketě láhve se opět dozvíme údaj o případném sycení, obsah CO2, doporučení ke skladování a době spotřeby po otevření obalu. Pitná voda může být uměle obohacena minerálními látkami, pak mluvíme o tzv. „mineralizované“ vodě, v tomto případě je spotřebitel informován o jejich obsahu v seznamu doplněných látek a jejich konečný obsah po fortifikaci.

S ionizátorem živé vody si vyrobíte snadno z pohodlí domova tu nejlepší vodu.

Živá voda pomáhá našemu zdraví…

Abychom měli možnost pít kvalitní vodu z vhodných zdrojů, není potřeba přistupovat ke koupi balené pitné vody, ale účelným řešením je Živá voda, která má mnoho zdraví prospěšných funkcí.

  • Živá voda pomáhá k udržení naší acidobazické rovnováhy.
  • Zlepšuje schopnost organismu vstřebávat základní živiny.
  • Rychlejší hydratace umožňuje tělu účinněji regulovat teplotu.
  • Zlepšuje fungování organismu tím, že čistí buňky zevnitř.
  • Posiluje fungování imunitního systému a pomáhá bojovat s nemocemi.
  • Detoxikuje buňky účinněji než běžná pitná voda.
  • Živá voda poskytuje dokonalou hydrataci a výživu na buněčné úrovni.

Bc. Martina Korejčková, DiS.
reg. nutriční terapeutka, Plzeň
č.: +420 721 634 113
www.martinakorejckova.cz

Zdroj informací: http://www.szpi.gov.cz/

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli.