Po roce provozu nebo vyčerpání 9000L začne ionizátor vody hlásit nutnost výměny filtru. Filtr si můžete objednat ZDE. Po výměně filtru je nutné provést reset počítadla, aby Vám přístroj přestal hlásit výměnu filtru.

Jak resetovat počítadlo

  • podržením tlačítka MODE, přejděte do servisního menu
  • stisknutím tlačítka ENTER se pohybujete v menu, opakovaně stiskněte tlačítko ENTER dokud neuvidíte na obrazovce CLEAN
  • zároveň podržte tlačítka ENTER a zámek (+), dokud neuvidíte v pravé části obrazovky číslo 9000
  • pro uložení stiskněte tlačítko ENTER
  • stisknutím a podržením tlačítka MODE opustíte servisní menu

Počítadlo životnosti filtru je resetováno. Přístroj se Vám opět ozve po uplynutí 1 roku nebo vyčerpání kapacity filtru 9000L.

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli.