Co je to dusičnan?

Dusičnan je sloučenina, která se přirozeně tvoří, když se dusík spojí s kyslíkem nebo ozonem. Dusík je nezbytný pro všechno živé, ale vysoké hladiny dusičnanů v pitné vodě mohou být zdraví nebezpečné, zejména pro kojence a těhotné ženy. Dusičnany jsou produkovány ve rostlinami a zvířaty, jsou obsaženy v hnojivech a jsou uvolňovány v kouři a průmyslových nebo automobilových výfukových plynech.

Jak se dostávají do vody?

Dusičnany se mohou přirozeně vyskytovat v povrchových a podzemních vodách na úrovni, která obecně nezpůsobuje zdravotní problémy. Vysoké hladiny dusičnanů ve studniční vodě často vyplývají z nadměrného používání chemických hnojiv nebo nesprávné likvidace lidského a zvířecího odpadu. Mezi zdroje dusičnanů, které se mohou dostat do vaší studny, patří hnojiva, septiky, výkrmny zvířat, průmyslový odpad a odpad ze zpracování potravin. Studny mohou být po zaplavení zranitelnější vůči takové kontaminaci, zejména pokud jsou studny mělké, byly vykopány nebo vyvrtány nebo byly po dlouhou dobu ponořeny povodňovou vodou. Dnes už se ale dusičnany nevyskytují pouze ve studniční vodě, ale i ve vodě dodávané řadem.

Jak zjistit množství dusičnanů ve vodě?

Pokud máte studnu, jedinou možností je udělat si rozbor vody. V případě, že vodu vodu odebíráte, můžete se obrátit na dodavatele vody a požádat o rozbor vody ve Vaší lokalitě. Například Pražské vodovody a kanalizace mají na webu interaktivní mapu, kde můžete vyhledat rozbor podle adresy. Více informací naleznete na této stránce.

Limit

Ve světe se udávají různé limity pro dusičnany v pitné vodě.
EU – 50 mg/l.
USA – 10 mg/l.
Japonsko – 10 mg/l.
Čína – 20 mg/l.
Proč je v EU 5x vyšší limit než v Japonsku a USA? Ve většině zemí EU se hodnoty dostaly nad původní normu 10mg/l. Filtrování dusičnanů je velmi nákladné a tak byl limit zvýšen. Jelikož jsou stále země s limity 10mg/l, doporučujeme hodnotu dusičnanů snížit na hodnotu <10mg/l.

Filtrování dusičnanů

Pro odstranění dusičnanů z pitné vody se dají použít 2 metody:

Na trhu naleznete spoustu dusičnanových filtrů. Doporučujeme vždy ověřit původ filtračního média. Nejefektivnější médium na trhu je od americké firmy Purolite, které na rozdíl od ostatních neztrácí rychle svoji účinnost. Na trhu se začínají objevovat i filtry s nepravým médiem Purolite.

  • Athena Nano+

    30 800 (25 455 bez DPH)
    + Montáž Detaily
  • Filtrace odstraňující dusičnany

    6 655 (5 500 bez DPH)
    Přidat do košíku Detaily

Líbí se Vám tento článek? Sdílejte ho s přáteli.