10 let

záruka na bezchybný provoz

Na jaké přístroje se záruka vztahuje?

Záruka se vztahuje na ionizátory vody Chanson Miracle Max Plus, Chanson Revolution Plus, Chanson Royale a Chanson Royale 9000. Přístroje musí být zakoupené od společnosti AREOPAG s.r.o. – provozovatele webu ŽiváVoda.cz.

Jaké jsou podmínky pro poskytnutí záruky?

PRAVIDELNÁ VÝMĚNA FILTRŮ
Aby přístroj fungoval správně, je nutné měnit filtry v pravidelném výrobcem předepsaném intervalu. Tyto intervaly jsou 1 rok nebo 9.000L(1). Každý ionizátor vody je vybaven počítadlem a včas Vás upozorní, že se blíží čas vyměnit filtr.(2) Náhradní filtr musí být zakoupen od výhradního zastoupení Chanson Water, které drží společnost AREOPAG s.r.o. provozující web ŽiváVoda.cz.

KONTROLA KVALITY VSTUPNÍ VODY
Kvalita vstupní vody je velmi důležitým faktorem ovlivňujícím životnost přístroje, ale především Vaše zdraví! Na základě rozboru vody Vám sdělíme jaké kontaminanty je potřeba redukovat.(3) Kvalita vstupní vody musí splňovat platnou vyhlášku č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu a zároveň tvrdost vody nesmí překročit 2.2 mmol/l.

ZAPOJENÍ
Ionizátor vody je spotřebič zapojený do elektrické sítě a k vodovodnímu řadu. Zapojení přístroje musí být přesně podle manuálu, nebo technikem s certifikací Chanson. (4) S připojením Vám rádi poradíme a provedeme případnou kontrolu nebo zapojení přístroje.

ÚDRŽBA
Ionizátor vody je přístroj, který Vám denně vyrobí litry pitné vody té nejvyšší kvality. Je velmi důležité přístroj udržovat v suchu a čistotě. Nečistoty na povrchu ionizátoru vody je možné čistit kyselou vodou s hodnotou pH 2.5 (ACIDIC 3) a antibakteriálními NEABRAZIVNÍMI a NEAGRESIVNÍMI přípravky.(5)

Podmínky jsou platné od 9.5.2023

(1) Filtr je potřeba vyměnit i v případě, kdy po 1 roku provozu nebyla vyčerpána kapacita 9.000L.
(2) Výměna filtrů je prokázána fakturou.
(3) Životnost ionizátoru vody ovlivňuje především tvrdost vody. Ostatní kontaminanty negativně ovlivňují především Vaše zdraví.
(4) V případě nestandardních podmínek pro připojení nás kontaktujte.
(5) Povolené čistící přípravky: SANYTOL, CIF, Frosch, Tierra Verde, Feel Eco. Pouze forma spreje. Při čištění dotykových panelů a displejů vždy přístroj odpojte od el. sítě, a zapněte zpět jakmile bude přístroj naprosto suchý.