• Užíváním, tzn. vstupem do internetových stránek www.zivavoda.cz, uzavíráte Dohodu o užívání stránek (dále jen „dohoda“) se společností AREOPAG s.r.o., Radlická 112/22, 150 00 Praha, IČ: 28478541, DIČ: CZ 28478541, vedená u rejstříkového soudu v Praze, oddíl C, vložka 144550. Za jakoukoliv škodu vzniklou užíváním těchto internetových stránek vám či třetí osobě v důsledku porušení takovéto dohody nenese AREOPAG s.r.o. odpovědnost a vy jste povinni nahradit nárokující straně škodu v plném rozsahu a výši. Společnost AREOPAG s.r.o. nenese žádnou odpovědnost za špatné použití či interpretaci zde prezentovaných informací.
  • Obsahem stránek jsou informace určené pro širokou veřejnost, není-li uvedeno jinak. Obsahem stránek jsou zejména odborné texty, informace o přístrojích na výrobu živé vody – ionizátorech vody, a zkušenosti našich klientů s našimi produkty. Stránka je databází podle § 88 zákona 121/2000 Sb. o právu autorském. Veškeré nakládání s autorskými právy se řídí tímto zákonem. Autorská práva k informacím a článkům náležejí jejich autorům či vykonavatelům takovýchto autorských práv a zřizovateli databáze podle zákona.
  • Veškerý obsah stránek, stejně jako design a informační systém, je zaštítěn společností AREOPAG s.r.o., která jako jediná ručí za správnost a relevanci poskytovaných informací. Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči!
  • Součástí internetových stránek www.zivavoda.cz je i sekce Léčebné metody. Léčebné metody v žádném případě nenahrazují lékařskou péči, spíše slouží jako alternativní a nezávazný zdroj informací pro ty uživatele, kteří jsou svéprávní a jsou schopni nést za své jednání plnou odpovědnost. Uživatelům se důrazně doporučuje vyhledat vedle použití Léčebných metod i odbornou péči, která je schopna díky bezprostřednímu kontaktu s pacientem mnohem účinněji diagnostikovat příčinu nemoci a pomoci. Provozovatel těchto internetových stránek upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví uživatele či třetích osob vyplývajících z použití informací uveřejněných na těchto internetových stránkách, zejména v sekci Léčebné metody.
  • Upozorňujeme, že tyto internetové stránky působí pouze jako informační zdroj. V žádném případě nenahrazují lékařskou či jinou odbornou péči! Zde se neposkytují služby dle Zákona o zdravotních službách 372/2011 Sb. zvláště ne § 2 b) konzultační služby, jejichž účelem je posouzení individuálního léčebného postupu, popřípadě navržení jeho změny nebo doplnění, a další konzultace podporující rozhodování pacienta ve věci poskytnutí zdravotních služeb prováděné dalším poskytovatelem zdravotních služeb nebo zdravotnickým pracovníkem, kterého si pacient zvolil. Sami jste zodpovědní za své zdraví a dle zákona jste povinni v případě potíží vyhledat svého ošetřujícího lékaře, případně pohotovost nebo jiného poskytovatele.