Tvrdá voda

Tvrdost vody je vlastnost, která vyjadřuje obsah rozpuštěných nerostů (nejčastěji CaO a MgO) ve vodě.

Má význam pro využití vody jako pitné a užitkové, je zdrojem tvorby vodního kamene a ovlivňuje také chuťové vlastnosti vody.

Tvrdost vody může být trvalá a přechodná:

  • Přechodná tvrdost vody obsahuje rozpuštěný hydrogenuhličitan vápenatý. Po jeho vysrážení vzniká uhličitan vápenatý, nám známý vodní kámen. Přechodnou tvrdost vody lze, na rozdíl od tvrdosti trvalé, odstranit varem.
  • Trvalá tvrdost vody obsahuje rozpuštěné chloridy, sulfidy, dusičnany a křemičitany. Důležitý je pak pro nás poměr rozpuštěných pevných látek (TDS).

Tvrdost vody se u nás měřila v tzv. německých stupních. Jeden stupeň odpovídá 10 mg CaO/litr nebo 7,2 mg MgO/litr. Podle současných norem se vyjadřuje jako suma vápníku a hořčíku v mmol/l. 1 mmol/l odpovídá 5,61 německého stupně.

Voda s tvrdostí do 0,7 mmol/l se považuje za velmi měkkou, nad 3,75 mmol/l za velmi tvrdou.

Pitná voda mmol/l °dH TDS (mg/l)
velmi tvrdá > 3,76 > 21 > 450
tvrdá 2,51–3,75 14–21 250-375
středně tvrdá 1,26–2,5 7–14 125–250
měkká 0,7–1,25 3,9–7 70–125
velmi měkká < 0,5 < 2,8 < 50
  • Zdroj: http://www.pvk.cz/
  • 1 °dH = německý stupeň
  • TDS = Poměr rozpuštených pevných látek (Totally Dissolved Solids)

Máte příliš tvrdou vodu?

Vaše potíže s příliš tvrdou vodou umíme řešit.

Příliš tvrdá voda může způsobovat problémy při úpravě vody u méně kvalitních ionizátorů. Proto doporučujeme řadu Miracle Max Plus a vyšší s přidaným filtrem pro zlepšení výkonu, jeho ochranu a životnost.

Nejste si jisti, jaký přístroj potřebujete? Kontaktujte nás.