Klinické studie

Ve výzkumném i odborném prostředí hovoříme o elektrolýze neboli ionizaci vody.

Ionizátorem je možné vyrobit dva druhy vody:

 • Alkalickou (zásaditou) – „živou“ vodu
 • Acidickou (kyselou) – „mrtvou“ vodu

Termíny nebo označení vody, se kterými se setkáváme, jsou také:

 • Elektrolytická redukovaná voda (Alkalická)
 • Elektrolytická katodová voda (Alkalická)
 • Elektrolytická redukovaná voda (Acidická)
 • Elektrolytická anodová voda (Acidická)
 • Elektrolyticky-redukovaná voda
 • Alkalizovaná voda
 • Strukturovaná voda
 • Funkční voda
 • Di-/Multipolovaná voda
 • Elektrochemická voda
 • Klustrová voda
 • a další..

Marketingová označení, která se běžně používají:

 • Živá voda
 • Ionizovaná voda
 • Zásaditá voda
 • Antioxidační voda
 • Voda „Miracle“
 • Voda Kangen
 • Energetická voda
 • Ionová voda
 • a další..

Brzy Vám k této tématice připravíme abstrakty výzkumů fyziologických efektů alkalické (zásadité) – „živé“ vody i acidické (kyselé) – „mrtvé“ vody.

Připravujeme…!