Abyste využívali Váš ionizátor vody maximálně efektivním způsobem, je potřeba zajistit, aby se nezanášel nečistotami z vody.

V případě, že nemáte k Vašemu ionizátoru vody zakoupenou také filtraci vody, alespoň jednou za půl roku zkontrolujte, zda se nesnižuje výkon Vašeho přístroje.

To zjistíte snadno změřením pH na výstupu buď pH měřící sadou, kterou dodáváme standardně k přístroji nebo pH metrem. V případě, že zjistíte odchylky od původních hodnot, je možné, že je ionizátor zanesen a je potřeba jej vyčistit podle návodu.

Tento postup je i pro ty uživatele, kteří často vyrábí mnoho zásadité nebo kyselé vodyv mezních hodnotách pH anebo jednoduše zpozorovali, že se při výrobě např. zásadité vody mění poměr mezi zásaditou a kyselou vodou více jak 1:1.

Čištění je jednoduché a nic dalšího není třeba

1. Otevřte boční kryt ionizátoru a povytáhněte filtrovací zásobník.
2. Odšroubujte vrchní uzávěr zásobníku a vyšroubujte filtr ionizátoru proti směru hodinových ručiček. Uvnitř vrchního zásobníku Vám zbyde gumové kolečko, které dejte stranou, později ho vrátíte zpět.
3. Vylijte zbývající vodu, která zůstala v zásobníku nebo ji odsajte.
4. Zahřejte zhruba 1 šálek (250 ml) destilované vody. Voda má být horká, ale ne vařicí.
5. Do horké vody dejte 2 vrchovaté lžíce prášku kyseliny citronové a míchejte než se úplně rozpustí.
6. Roztok nalijte do zásobníku a našroubujte zpět vrchní uzávěr zásobníku. (Neinstalujte do něj zpět ještě filtr)
7. Zvolte na ionizátoru nastavení pro filtrovanou vodu (pH vody 7.0) a zapněte jej, aby se rozproudila voda. VODA MUSÍ BÝT FILTROVANÁ. Ionizátor vypněte po 3-4 sekundách, aby voda s roztokem stihla dojít do elektrolytické komory.
8. (Týká se pouze modelů Miracle Max, Miracle Max Plus a Revolution) Zvedněte vypouštěcí hadici a připevněte ji směrem nahoru k hlavnímu ohebnému výtoku. Tímto zabráníte předčasnému vypuštění roztoku kyseliny citrónové. Před zapnutím vody samozřejmě vypouštěcí hadici umístěte na původní pozici.
9. Zavřete kohoutek a vypněte zásuvku nebo vypojte ze zásuvky. Nechte ionizátor v tomto stavu po dobu 60 minut, i s roztokem vevnitř. Zopakujte tuto proceduru ještě 1x.
10. Vypouštěcí hadici umístěte na původní pozici a zapněte kohoutek. Zvolte opět nastavení pro filtrovanou vodu (pH vody 7.0) a zapněte ionizátor k rozproudění vody.
11. Nechte téct vodu po dobu 5 minut. Vypněte ionizátor, počkejte 10 minut a poté zopakujte nastavení pro filtrovanou vodu (pH vody 7.0) po dalších 5 minut.
12. Vložte filtr zpět do zásobníku spolu s gumovým kolečkem a zašroubujte jej.

  • Zopakujte proceduru ještě minimálně 1x až 3x.

Tipy a důležité rady

  • Naše ionizátory vody mají nastavené automatické čistění každých 30l vody na vstupu a není tak potřeba se o ně dále jinak starat kromě pravidelných výměn filtrů, na které Vás přístroj sám upozorní.
  • Pokud žijete v oblasti s méně kvalitní vodou, doporučujeme zakoupení alespoň filtraci vody C3 a častější manuální čištění popsané výše.
  • Pokud žijete v oblasti s velmi nekvalitní nebo velmi tvrdou vodou, prosíme zakupte si k Vašemu ionizátoru vody ještě nanofiltraci, protože zanášení ionizátoru zbytečně zkracuje jeho životnost. Kontaktujte nás pro dohodnutí nejvýhodnějších podmínek nebo se spojte se svým prodejcem.
  • Pokud máte velmi tvrdou vodu, nepoužíváte nanofiltraci a přístroj jste dlouho nečistili (např. 1 rok používání), kontaktujte nás pro servisování Vašeho přístroje a důkladné vyčištění – nabízíme pro tento případ službu Repase ionizátoru.