Loading...
Kvalita vody 2017-07-11T19:39:53+00:00

Kvalita vody

Pitná voda je kontrolována analytickými metodami v souladu s vyhláškou č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

Tato vyhláška je v souladu s předpisy EU a je prováděcí vyhláškou zákona o ochraně veřejného zdraví.

Pitná voda z vodovodu podléhá velmi přísné kontrole kvality vody, přísnější než u balené vody.

Ve vodě z kohoutku se sleduje na 100 ukazatelů kvality vody, některé jsou i nad rámec vyhláškou stanovených povinných ukazatelů.

Kontrola kvality vody probíhá v akreditovaných laboratořích a je přísně kontrolován celý proces výroby a distribuce pitné vody. Kontrola probíhá i přímo u spotřebitelů. Supervizi provádějí orgány ochrany veřejného zdraví.

Na základě trvalého sledování kvality pitné vody můžeme zodpovědně prohlásit, že kvalita dodávané pitné vody zcela vyhovuje evropským standardům po stránce fyzikální, chemické, mikrobiologické i biologické.

O kvalitě vody ve veřejném vodovodu má právo být každý spotřebitel informován, a to v úplném rozsahu parametrů daných platnou legislativou. Výsledky rozborů najdou spotřebitelé na internetových stránkách vodárenských společností, v zákaznických centrech a v informačních materiálech společností.

Voda z vodovodu je šetrná k životnímu prostředí.

Nepotřebuje obaly, sklady ani kamióny na přepravu. 

Navíc vám doma teče vždy čerstvá, protože je optimálně “uskladněná” v chladu a temnu ve vodovodním potrubí.

Vnitřní rozvody a kvalita vody

Za Vaším vodoměrem voda vstupuje do vnitřních vodovodních rozvodů a udržování kvality vody za vstupem do přípojky je pouze Vaší odpovědností, resp. odpovědností majitele objektu.

Vnitřními vodovodními rozvody rozumíme systém vodovodních trubek, spojek, kohoutků, ventilů umístěných za Vaším vodoměrem. Za horší kvalitu vody občas mohou zdánlivé maličkosti. Vše v podstatě závisí na kvalitě vnitřních rozvodů a na jejich řádné údržbě.

Některé příklady toho, co může způsobovat znečištění vody u Vás doma:

  • Nepoužívané trubky a vodovodní příslušenství (staré kohoutky na zalévání, stará umyvadla atd.), kde se může držet stojatá voda a v ní pak dochází k množení bakterií
  • Neudržované vodovodní baterie a filtry k nim přidávané jsou též příhodná místa pro tvorbu bakterií
  • Zpětné nasátí vody, které je způsobeno kolísáním tlaku ve vodovodních trubkách: voda již použitá může být nahodile nasáta, a může tak způsobit znečištění veřejné vodovodní sítě; nefunkční zpětné klapky u praček nebo myček nádobí.

Co může mít vliv na chuť vody?

Příčina může být v domácích vodovodních rozvodech. Zvláštní chuť může být způsobená dlouhým zdržením vody v trubkách a také korozí materiálu trubek. Dále teplota vody ovlivňuje chuťové vlastnosti vody, pokud jsou rozvody teplé a studené vody těsně u sebe.

Dále můžete cítit z vody chlór, ale ten je v pitné vodě nutný z hlediska povinného zdravotního zabezpečení a je snadné jej odfiltrovat.

Před natočením nechte vodu odtéct – studená voda chutná lépe. Chlór na vzduchu pomalu vyprchá, nechte tedy sklenici vody chvíli odstát, kapka citronu či šťávy také výrazně zlepší chuť.

Vždy je jistější pít odtočenou vodu z kohoutku (z veřejného vodovodu), která podléhá přísné kontrole.

Do vodovodní sítě se pouští jen voda splňující limity vyhlášky ministerstva zdravotnictví a tato voda je zcela bez jakýchkoliv mikroorganismů.